ברבור לבן עם כוכבי הרויאל בלט

אירוע השנה בעולם התרבות והבלט בישראל:

לראשונה בישראל

הרקדנים הטובים בעולם

מריאנלה נוניז – ואדים מונטגירוב

הפרימה בלרינה והסולן הראשי  

 'The Royal Ballet – london'

עם 30 רקדני הבלט הישראלי בהפקת ענק 

ביצירה "ברבור לבן"

שתי הופעות בלבד.


תאריכי הופעות

נולום ארווס סאפיאן -

פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף.

אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר,

בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי

בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא,

מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

עלילה העדגעכ עגכע עכגד עדגכעגכעדגכעגכעדגכעדגעג עגכדעדגכעדגכ עגדכעדגכע

עגכדעדגכ

עדגכעדגכעדגכעדגכ עגכעדג עדגכעד

 

עדגעדגכע

עדגכעכדג

עכ

עגכעדגעדגעדגכ

עבור לתוכן העמוד