Performance Schedule

all news ›

moon

"התוכנית הראשונה שמעלה הבלט בהנהלתו החדשה מבשרת על פתיחות מבורכת כלפי יוצרים ישראלים. תחושת החופש משתלבת בביצוע המדויק של הרקדנים ומבטיחה מסע כוריאוגרפי מעניין" (רות אשל, הארץ 23.09.2013)

Beauty & the Beast