הבלט הישראלי

חברי העמותה

חברי העמותה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

חברי הועד המנהל:

יו"ר: מר מוטי מרוז

הגב' אורלי פרומן

הגב' שלי חושן


הגב' מירי אביטל


מר מיכה טל


מר יהושע ידלין


מר מיכה גולדמן  


מר ארז בק
חברי ועדת הביקורת:


יו"ר: רו"ח ולנטין היינס

ד"ר  מגדה גרוס

הגב' אהובה פיינמסר
עבור לתוכן העמוד